Linda Jørgensen
Formand
Indmeldt: 01-10-1990 Licensnummer: 090157-LIJØ
Kenneth Handgaard
Næstformand/Holdleder Herrer 1
Indmeldt: 01-08-1996 Licensnummer: 310768-KEHA
Kay Larsen
Kasser
Indmeldt: 01-10-1990 Licensnummer: 020248-KALA
Michael Preuss
Sekretær
Indmeldt: 01-11-1995 Licensnummer: 100583-MIPR
Søren Jørgensen
Spillerudvalgsformand
Indmeldt: 01-09-1980 Licensnummer: 230348-SØJØ
Thomas Rosenhagen
Webmaster/Spiller
Indmeldt: 01-03-2006 Licensnummer: 040471-THRO
Vagn Jensen
Spiller
Indmeldt: 01-01-1984 Licensnummer: 060751-VAJE
Ali Ahmed Al Nakecb
Spiller
Indmeldt: 01-11-2013 Licensnummer: 300557-
Michael Knudsen
Spiller
Indmeldt: 01-01-2012 Licensnummer: 300173-MIKN
Kim Månson
Spiller
Indmeldt: 07-09-1977 Licensnummer: 230953-KIMÅ
Frank Bøhm
Spiller
Indmeldt: 01-08-2011 Licensnummer: 020851-FRBØ
John Svendsen
Inaktiv
Indmeldt: 01-10-1990 Licensnummer: 030542-JOSV
Bo Larsen
Spiller
Indmeldt: 01-11-1991 Licensnummer: 051152-BOLA
Poul D. Nemholt
Spiller
Indmeldt: 01-03-2008 Licensnummer: 020448-PONE
Finn Seremet
Spiller
Indmeldt: 01-12-2000 Licensnummer: 260361-FISE
Erik Andersen
Spiller
Indmeldt: 01-04-2013 Licensnummer: 121078-ERAN
Simone Abrahamsen
Spiller
Indmeldt: 01-12-1990 Licensnummer: 260566-SIAB
Helle Brodersen
Spiller
Indmeldt: 01-08-1993 Licensnummer: 010964-HEBR
Jytte Svendsen
Spiller
Indmeldt: 01-10-1990 Licensnummer: 250345-JYSV
Maria K. Larsen
Spiller
Indmeldt: 01-08-1990 Licensnummer: 260260-MALA
Kasper Tranholm
Spiller
Indmeldt: 01-08-2018 Licensnummer: 010690-KATR
Bent Victor Mortensen
Spiller
Indmeldt: 01-10-2019 Licensnummer: 301255-xxxx
Mikkel Wilki Hasbo
Spiller
Indmeldt: 01-05-2019 Licensnummer: 121099-xxxx
Ulrik K. Jørgensen
Spiller

Indmeldt: 01-03-2006 Licensnummer: 020475-ULKJ

Katja Nygaard Petersen
Spiller

Indmeldt: 01-03-2019 Licensnummer: 060989-KANY

Merete Mortensen
Spiller

Indmeldt: 01-10-2019 Licensnummer: 140155-xxxx

Sara Abrahamsen
Spiller

Indmeldt: 01-10-2018 Licensnummer: 180191-SAAB

Britt Kjær-Jørgensen
Spiller

Indmeldt: 01-08-2016 Licensnummer: 201262-BRKJ