Årstal: Navn:
2017/18 Kenneth Handgaard
2016/17 Thomas Rosenhagen
2015/16 Vagn Jensen
2014/15 Michael Preuss
2013/14 Vagn Jensen
2012/13 Michael Preuss
2011/12 Søren Jørgensen
2010/11 Finn Seremet
2009/10 Per Jensen
2008/09 Per Skovsende
2007/08 Helle Brodersen
2006/07 Vagn Jensen
2005/06 Søren Jørgensen
2004/05 Per Jensen
2003/04 Søren Jørgensen
2002/03 Kenneth Handgaard
2000/01 Bo Larsen
1999/00 Ole Gammelgaard
1998/99 Kay Larsen
1997/98 Sten Jershøj